niedziela, 27 grudnia 2015

Times are Tough

Tym razem Kłopoty, kłopoty wiersz sprzed 22 lat, który w tłumaczeniu Benjamina Paloffa ukazał się w piśmie "Kenyon Review" (wiosną 2015) i brzmiał w jego wykonaniu następująco: Odnalazłem jego wydruk komputerowy:


Zachowało się także moje wykonanie tego wiersza na wieczorze autorskim we Wrocławiu, z okazji wydania Drażniących przyjemności, a więc rok prawdopodobnie 2008: 


Krzysztof Jaworski, Kłopoty, kłopoty [wiersz], pierwodruk książkowy: Kameraden 1994 (Kraków) s. 6, przedruk: Drażniące przyjemności (Wrocław 2008), s. 40. Przekład: Benjamin Paloff, Times are Tough, ”Kenyon Review", Ohio, Spring 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz