środa, 17 sierpnia 2016

Cindys Vugge

Pod koniec lipca 2016 r. dotarła do mnie najnowsza duńska książka Grzegorza Wróblewskiego zatytułowana Cindys vugge – czyli – Kołyska Cindy

Z dedykacją, za którą dziękuję: Wiersze tłumaczył Grzegorz we współpracy z Louise Rosengreen.Oto próbka tytułowej Kołyski Cindy:


Wiersz w języku polskim Grzegorz Wróblewski opublikował w tomie poezji Pan Roku, Trawy i Turkusów w 2009 r. W polskiej wersji brzmiał następująco:A sama Cindys vugge dotarła z pocztówką od Grzegorza, na której wydrukowano jeden z jego obrazów:
G. Wróblewski, Kołyska Cindy, wiersz z tomu Pan Roku, Trawy i Turkusów (2009), cyt. za: G. Wróblewski, Hotelowe koty. Wiersze zebrane z lat 1980-2010, Wrocław 2010, s. 304. Utwory publikuję za zgodą Autora.