piątek, 24 stycznia 2014

Maszynopisy styczniowe

Dziś kolejny styczniowy maszynopis – Jego wersja drukowana z debiutanckich Wierszy: 

Krzysztof Jaworski, Zmarłem kiedy miałem osiem lat [wiersz], w: Wiersze (1988-1992), bibLioteka „brulionu”, Warszawa-Kraków 1992 [właśc. 1993] („fioletowa seria”), s. 22.

1 komentarz: